Windows 8 үйлдлийн системийг хатуу дискнээс суулгах


Танд DVD, USB диск, эсвэл Dиск унших төхөөрөмж тань ажиллахгүй байвал Windows 8 үйлдлийн системээ хатуу дискээсээ дахин суулгаж болох юм.

Жн: Windows 8 үйлдлийн системийн install бүхий ISO файлаа D:\windows 8 folder-т extract хийе.

1.  Компьютерээ Shift товч дараад Restart хийнэ, эсвэл асахаас өмнө F8 товч дарна.

2. Troubleshoot дарна.

3.  Advanced options руу орно.

  4.  Command Promt оо ажилуулна.

5. Command Promt-ийг ажилд бэлдэж байна.

 6.  Account-аараа нууц үгээ хийж нэвтрэнэ.

7.  Command promt ажилуулаад Windows 8 үйлдлийн систем задалсан folder луугаа ороод Sources folder луу орно.  Setup ийг ажилуулна.

Манай жишээнд D:\windows 8 директорд Windows 8 install ийг задалсан билээ.

  • >D:
  • >cd windows 8
  • >cd sources
  • >setup
8.  Ингээд суулгац эхэллээ. Танд амжилт хүсье.