Folder Options, ntldr is missing


Windows үйлдлийн систем үндсэн тохиргоогоор зарим файл хавтсуудыг хэрэглэгчид санамсаргүй утсгахаас нууж далдалсан байдаг.
Tools–>Folder Options гэсэн замаар орж уг нуугдсан файлуудыг ил гаргаж болно. Folder Options цонхны 2 дахь View таб дээр дараад Hidden files and folders бүлэг дэх “Show hidden files and folders” тохиргооны өмнө чагталж гаргах хэрэгтэй. Мөн Hide extensions for known file types, Hide protected operating system files (Recommended) өмнөх чагтыг ав. Үргэлжлүүлэн унших