Windows 7 Administrator Account нээх, нэрийг нь солих Group Policy (GPO)


Windows 7 үйлдлийн системийн Administrator account нь  default – аараа  disabled байдаг.

Group Policy ашиглан нээж, нэрийг сольж болно. Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартаар локал админ дансыг солихыг шаарддаг.
Шинээр GPO үүсгээд: Computer configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Security Options.   Accounts: Administrator account status-ийн Security Policing Setting хэсгийн  Enabled 

Нууц үг болон нэрийг солихдо: Go to Preferences -> Control Panel Settings ->Local Users and Groups.   New -> Local User. User name хэсэгт Administrator (built-in) сонгоно.GPO-Enable_admin_acc1 (1)

Өөрчлөх нэр болон нууц үгээ өгөөд OK.  Одоо домайнд холбогдсон клиентээсээ run дээр gpupdate /force комманд өгөөд өөрлөлтийг харж болно.