Plone гэж юу вэ? -Speed, Power & Beauty


Plone нь Python хэл дээр бичигдсэн, нээлттэй эхийн АУС (агуулах удирдах систем) юм. Дотоод вэбсайт болон бүлгээрээ ажиллах вэбсайт бүтээхэд сайн. Вэбийн сайтын стандартуудад хамгийн сайн нийцдэг ба өөрийн суурь хэлний онцлогоос хамааран аюулгүй байдлыг маш сайн хангадаг. Үргэлжлүүлэн унших