ТӨСЛИЙН ЗАРДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ


Зардалыг тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд  зарцуулах нөөц, солилцоонд өгөх зүйлийг хэлнэ. Зардал  нь ихэвчлэн  мөнгөөр хэмжигддэг.

Төслийн зардлын менежмент нь  батлагдсан төсвийн хүрээнд төслийн  процессуудыг багтаан явуулж, төслийг   гүйцэлдүүлэх үйл ажиллагаа юм.

Энэхүү үйл ажиллагаанд

  1. Нөөцийн төлөвлөлт – Төслийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд ямар нөөц (хүний, техникийн, материалын) хэдий хэмжээгээр ашиглагдахыг тодорхойлно.
  2. Зардлын тооцоо – Төслийн ажлыг гүйцэтгэхэд хэдий хэмжээний зардал бүхий нөөц шаардлагатайг тооцдог.
  3. Зардлын төсөвлөлт – Төслийн үйл ажиллагааны үе шат бүрд тооцоологдсон зардлыг хуваарилах
  4. Зардлын хяналт – Төслийн төсөвт өөрчлөлт орох эсэхийг хянах

Төслийн менежментийн энэ хэсэгт  зардал  тооцох  top-down-analogous  bottom-up /Constructive Cost Model  (COCOMO) / Earned Value Management (EVM)  аргууд  хэрэглэгддэг.Энэ аргуудыг Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх  арга  , хэрэгсэл болон техник  бичлэгийг  уншин уу.cost

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s