ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТЭД ХЭРЭГЛЭГДЭХ АРГА , ХЭРЭГСЭЛ БОЛОН ТЕХНИК


Энэ хэсэгт төслийн менежментэд  ашиглагддаг арга хэрэгсэлүүдийг товчхон танилцуулаад , төслийн хэсэгт  төсөлд яаж хэрэглэхийг  авч үзнэ.

Төслийн цар хүрээний менежментэд  ашиглагддаг арга хэрэгсэлүүд

WBS –WorkBreakdown Structure – Шаталсан ажлын бүтэц

Хамгийн эхэнд (WBS) ийг гаргах хэсэг энэ нь төслийн ажлуудын оролт гаралт болгоныг нь нарийн тооцож тухайн ажлын хамрах хүрээ зэргийг, харилцан хамаарал зэргээр нь ангилан мод хэлбэрийн бүтцэд оруулан гаргадаг.Ө.х  ажлыг шатласан бүтцэд оруулдаг.

Төслийн цагийн менежментийн арга хэрэгсэлүүд

PND (project network diagrams) –Төслийн сүлжээний диаграм

 • Төслийн сүлжээний диаграм нь  төслийн  ажлын  дарааллыг харахад хамгийн тохиромжтой нь юм.
 • Ажлуудын  хоорондын логик уялдаа болон , дараалал , өрнөлийн цаг хугацааг харуулдаг

Gantt charts – Гантын диаграм

Төслийн ажлуудын жагсаалтыг хэрэгжих хугацааг зургаар хавсаргаж ,эхлэх болон дуусах хугацаа , хуанлиг харуулдаг.

CPM (Critical Path Method,)-Гол замын арга

CPM  нь төслийн нийт үргэлжлэх хугацааг урьдчилан тооцож төлөвлөх  арга юм. /critical path/ нь төслийн сүлжээний  загвар дахь хамгийн урт зам юм.

Үргэлжлэл бий…

4 thoughts on “ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТЭД ХЭРЭГЛЭГДЭХ АРГА , ХЭРЭГСЭЛ БОЛОН ТЕХНИК

 1. Ус сувгийн удирах газарт харъяалагддаг олон тооны гүний худгийн харуул хамгаалалт, эргэж тойроход шаардагдах хүн хүч, машин тэрэг, шатахуун гэх мэт зардал их гаргадаг байсан бол одоо алсаас хянаад сууж байх боломжтой болж байна. Ингэснээр ашиглалтын болоод үйл ажиллагааны зардлыг ихээхэн хэмнэж байгаа юм. Нөгөө талаар гэмтлийг богино хугацаанд илрүүлж засах боломжтой болсноороо нийслэлийн иргэдийг ундны усаар найдвартай, тасралтгүй хангах үүргээ биелүүлэх боломж бүрдүүлж байгаа юм. Алсын удирдлагын системийн ус хангамжийн системд нэвтрүүлсэн нь дээр өгүүлснээс гадна олон талын ач холбогдолтой гэж би боддог. Орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмж нэвтэрч байна,түүн дээр ажиллаж чадах, суурилуулж угсарч чадах үндэсний боловсон хүчин олноор төрөн гарч байна. Бид төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэн, суурилагдаж байгаа тоног төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцсэн, дэлхийн дэвшилтэт техник технологи байхад анхаарал тавьж ажилладаг.

  • 6. Төслийн менежмент
   Business case
   Defining and managing Project Scope
   The Work Breakdown Structure and Project Estimation
   Төслийн хуваарь болон Төсөвлөлт
   Төслийн эрсдлийн Хяналт
   Төслийн харилцаа холбоо, Tracking, болон Тайлагнал
   Managing Organisational Change, Resistance, болон зөрчилдөөн
   Project Procurement Management and Outsourcing
   Leadership and Ethics
   Төслийн гүйцэтгэл, Closure, болон Үнэлгээ

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s