Төслийн нэгдсэн удирдлага


Төслийн менежер төслийн амьдралын   циклийн  хүрээнд бүхий л үйл ажиллагааг , төслийн мэдлэгийн хэсэгтээ (knowledge areas) зохицуулах шаардлагатай болдог

 • Ихэнхи шинэ менежерүүдийн анхны асуудал нь төсөл нь “маш том зураг” шиг харагдаж,  анхаарлаа хандуулах маш олон жижиг зүйлс  байгаа мэт харагддаг явдал юм.
 • Төслийн нэгтгэлийн удирдлага гэдэг нь  программ хангамжийг нэгтгэхтэй адилгүй.

Төслийн нэгдсэн удирдлага

 1. Төслийн төлөвлөлтийн хөгжүүлэлт – Төлөвлөлт нь төслийн гүйцэтгэл болон хяналтын явцын үндсэн чиглэл болж өгдөг. Төслийн төлөвлөлт нь дараах зүйлсэд ашиглагддаг.
  • Төслийн гүйцэтгэлийн үндсэн чиглэл
  • Төсөл төлөвлөгөөний таамаглалын бичиг баримт
  • Олон сонголтуудаас шүүж гаргасан шийдвэрийн төлөвлөлтийн баримт бичиг
  • Хувь нийлүүлэгчид, сонирхогчдын харилцаа холбоог хялбарчлах
  • Цар хүрээ, хугацаа болон агуулга гэх мэт менежментийн үндсэн түлхүүр ойлголтуудыг тодорхойлох
  • Төслийн хяналт болон үйл явцын хэмжүүрүүдийг тодорхойлох
 2. Төслийн төлөвлөлтийн хэрэгжүүлэлт – Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх нь төслийн төлөвлөлтийг хийх хамгийн эхний үйл ажиллагаа бөгөөд энэ үе шатанд төслийн төсвийн ихэнхи хэсэг нь зарцуулагддаг.Энэ үе шатнаас л төслийн үр дүн ерөнхийдөө гардаг.
 3. Өөрчлөлтийн хяналт – Төслийн үйл явцын бүхий л шатны хяналтыг тодорхойлох

One thought on “Төслийн нэгдсэн удирдлага

 1. Би Мэдээллийн технологийн төслийн менежмент сэдвээр дадлага туршлага байхгүй ээ.Зүгээр л өөрийн судалсанаа бусдадтай хуваалцаж санал, шүүмж сонсох гэсэн юм… Надад харамгүй туслаарай…

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s