Мэдээллийн технологийн төслийн бичиг баримтын маягтууд


Мэдээллийн технологийн төсөл эхлэхээсээ авахуулаад төгсөх хүртэлээ тодорхой маягтуудыг бөглөж явах нь цэгцтэй бөгөөд харилцагч талуудад амар хялбар байх болно. Энэхүү маягтуудыг заавал цаасаар хэвлэж гаргах албагүй төслийн удирдлагын програм дээр хийх, эсвэл  pdf болон бусад файлаар бэлдэж болох юм.

Төслийн санал

Мэдээллийн технологийн төсөл  хэлэхдээ төслийн саналын  бичиг баримтыг бөглөсөнөөр эхэлдэг  бөгөөд  энэ  бичиг баримт нь тодорхой  форм буюу  загварын дагуу  хийгдсэн байх  ёстой.

Төслийн санал: Энд дарж үзнэ үү.      .docx өргөтгөлөөр татаж авах

Төслийн батлагдсан бичиг баримт (гэрээ)

Төслийн саналтай  танилцсаны  дараагаар  эрх  бүхий  албан тушаалтан нарын  хооронд  хийгдэх , тэдний гарын  үсгээ зурснаар  баталгаажих  албан ёсны  бичиг  баримт юм.      Энэхүү  бичиг  баримт нь  дараах мэдээллийг  агуулсан байна :

  • Төслийн гарчиг болон тайлбар
  • Төслийн менежерийн эрх  мэдлийн  түвшин
  • Төслийн зорилго , хүрэх үр дүнг тодорхойлсон байна.
  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тайлбар
  • Тохирох стандарт

Мөн энэхүү албан бичиг нь  төсөл гүйцэтгэх явцад өөрчлөлт хийгдэхгүйгээр зохиогдсон байх  ёстой.МТ –н томоохон байгууллагуудын хувьд  Санхүүгийн ахлах ажилтан болон (CFO) Мэдээлэл технологийн ахлах ажилтан (CIO) гарын үсэг зурдаг

Төслийн батлагдсан бичиг баримт (гэрээ) Энд дарж үзнэ үү! .docx өргөтгөлөөр татаж авах

Төслийн  мастер  төлөвлөгөө

Гарын  үсэг зурагдасны  дараагаар  төслийн  мастер  төлөвлөгөө  хийгдэнэ.Мастер  төлөвлөгөө нь энгийн  нэг бичиг баримт  байна.Мөн дэд  төлөвлөгөөнүүдийг агуулсан байдаг.

Эдгээр  дэд  төлөвлөгөөнүүд нь тухайн байгууллагын мөрддөг үйл  ажиллагаа  баримтладаг   бодлогод  нийцсэн байх  ёстой.

Төслийн мастер төлөвлөгөө Энд үзнэ үү!      .docx өргөтгөлөөр татаж авах

Манай мэдээллийн технологийн компаниуд тогтсон нэг стандарт бичиг баримттай болчихвол бас хэрэгтэй л болов уу.

One thought on “Мэдээллийн технологийн төслийн бичиг баримтын маягтууд

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s