Төслийн амьдралын цикл болон МТ хөгжүүлэлт


  • Төслийн амьдралын цикл (ТАЦ)
    Төслийн бүтээгдэхүүн хийгдэж дуусах хүртэл төслийн эхлэлээс дуусах хүртэл тодорхойлсон хоорондоо уялдаатай үйл ажиллагаа, үе шатын нийлбэр юм.
  • Төслийг дотор нь үечилж хувааснаар сайн менежмент хийх боломж өсөж, эрсдэл багасадаг.Үе шат , үелэлийг бүрийг дуусахад үхлийн цэг болон шийдвэрийн цэгийг тодорхойлж , үе бүрийн гүйцэтгэлийг үнэлж , илэрсэн асуудлийг залруулах эсвэл төслийг цуцладаг.
    Fast tracking үе шатын эхлэл болон төгсгөлийн давхцах нь төслийн цаг хугацааг багасгадаг.

fast

  • Гэхдээ Fast tracking нь эрсдлийг дагуулдаг

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s