Standish олон улсын групээс /CHAOS / Мэдээллийн технологийн төсөлд 1994-2004 онд явуулсан судалгааны дүн


Амжилттай: Tөсөл цаг хугацаа , зардал нөөцдөө багтаж амжилттай дууссан , харагдах байдал ,бүх үйл ажиллагаа бүгд тодорхойлогдсон.
Ээдрээтэй /Challenged/: Төсөл бүрэн дууссан ч зардал нөөц, хөдөлмөр хэтэрсэн , хугацаандаа амжаагүй өнгөн хэсэг жижиг функцуудыг тодорхойлсон байдаг.
Бүтэлгүйтсэн: Төсөл дуусахаасаа өмнө цуцлагдан , хэзээж хэрэгжээгүй

su1

su2

su3
Дээрх судалгаанаас үзэхэд мэдээллийн технологийн төсөл их бага хувь нь амжилттай болж , ихэнх хувь нь ээдрээтэй дуусаж , үлдсэн хувь бүр цуцлахаас аргагүй байдалд ордог байна.Мөн анх төлөвлөсөн цаг хугацаа , зардал нөөцөө хэд дахин хэтрүүлдэг байна.Техник технологи өндөр хөгжсөн энэ үед мэдээллийн технологийн чанартай төсөл хөтөлбөрүүд их хэрэгжиж байна.Иймээс мэдээллийн технологийн төслийн аргазүйг нь судлан гол эрсдэлийн шалтгаан олж түүнд хариу арга барилыг боловсруулах , мэдээллийн технологийн төслийн менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэх шаардлага нэн тэргүүнд урган гарч байна.

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s